關閉
預覽(按enter鍵查看全詩)
手機訪問:ftm.shicimingju.com 切换至简体版 取消固定
首頁 > 詩詞標簽 > 唐詩三百首

唐詩三百首(306首)

《唐詩三百首》是一部流傳很廣的唐詩選集。唐朝(618年~907年)二百九十年間,是中國詩歌發展的黃金時代,雲蒸霞蔚,名家輩出,唐詩數量多達五萬餘首。孫琴安《唐詩選本六百種提要·自序》指出,“唐詩選本經大量散佚,至今尚存三百餘種。當中最流行而家傳戶曉的,要算《唐詩三百首》。”它是中小學生接觸中國古典詩歌最好的入門書籍。
 • 1、《出塞王昌齡·秦時明月漢時關,萬裡長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰...
 • 2、《春曉孟浩然·春眠不覺曉,處處聞啼鳥。夜來風雨聲,花落知多少。...
 • 3、《雜詩王維·君自故鄉來,應知故鄉事。來日綺窗前,寒梅著花未? ...
 • 4、《尋隱者不遇賈島·鬆下問童子,言師采藥去。隻在此山中,雲深不知處。...
 • 5、《早發白帝城李白·朝辭白帝彩雲間,千裡江陵一日還。兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重...
 • 6、《九月九日憶山東兄弟王維·獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一...
 • 7、《登鸛雀樓王之渙·白日依山儘,黃河入海流。欲窮千裡目,更上一層樓。...
 • 8、《涼州詞王翰·葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人...
 • 9、《赤壁杜牧·折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認前朝。東風不與周郎便,銅雀春深鎖二...
 • 10、《近試上張水部朱慶餘·洞房昨夜停紅燭,待曉堂前拜舅姑。妝罷低聲問夫婿,畫眉深淺入時...
 • 11、《伊州歌益嘉運·打起黃鶯兒,莫教枝上啼。啼時驚妾夢,不得到遼西。...
 • 12、《哥舒歌西鄙人·北鬥七星高,哥舒夜帶刀。至今窺牧馬,不敢過臨洮。...
 • 13、《宮詞張祜·故國三千裡,深宮二十年。一聲何滿子,雙淚落君前。...
 • 14、《送彆王維·山中相送罷,日暮掩柴扉。春草年年綠,王孫歸不歸。...
 • 15、《八陣圖杜甫·功蓋三分國,名高八陣圖。江流石不轉,遺恨失吞吳。...
 • 16、《紅豆王維·紅豆生南國,春來發幾枝。願君多采擷,此物最相思。...
 • 17、《鹿柴王維·空山不見人,但聞人語響。返景入深林,複照青苔上。...
 • 18、《送孟浩然之廣陵李白·故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空儘,唯見長江天際...
 • 19、《江雪柳宗元·千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。...
 • 20、《楓橋夜泊張繼·月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客...
 • 21、《宿建德江孟浩然·移舟泊煙渚,日暮客愁新。野曠天低樹,江清月近人。...
 • 22、《烏衣巷劉禹錫·朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓...
 • 23、《賦得古原草送彆白居易·離離原上草,一歲一枯榮。野火燒不儘,春風吹又生。遠芳侵古道,...
 • 24、《靜夜思李白·床前明月光,疑是地上霜。舉頭望明月,低頭思故鄉。...
 • 25、《春望杜甫·國破山河在,城春草木深。感時花濺淚,恨彆鳥驚心。烽火連三月,...
 • 26、《登樂遊原李商隱·向晚意不適,驅車登古原。夕陽無限好,隻是近黃昏。...
 • 27、《送元二使安西王維·渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。勸君更儘一杯酒,西出陽關無故...
 • 28、《聞官軍收河南河北杜甫·劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳。卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲...
 • 29、《竹裡館王維·獨坐幽篁裡,彈琴複長嘯。深林人不知,明月來相照。...
 • 30、《秋夜寄丘員外韋應物·懷君屬秋夜,散步詠涼天。山空鬆子落,幽人應未眠。...
 • 31、《寒食韓翎·春城無處不飛花,寒食東風禦柳斜。日暮漢宮傳蠟燭,輕煙散入五侯...
 • 32、《琵琶行白居易·潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。主人下馬客在船,舉酒欲飲無管...
 • 33、《登金陵鳳凰台李白·鳳凰台上鳳凰遊,鳳去台空江自流。吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古...
 • 34、《長乾行崔顥·君家何處住,妾住在橫塘。停船暫借問,或恐是同鄉。家臨九江水,...
 • 35、《寄人張泌·彆夢依依到謝家,小廊回合曲闌斜。多情隻有春庭月,猶為離人照落...
 • 36、《古柏行杜甫·孔明廟前有老柏,柯如青銅根如石。霜皮溜雨四十圍,黛色參天二千...
 • 37、《江南逢李龜年杜甫·岐王宅裡尋常見,崔九堂前幾度聞。正是江南好風景,落花時節又逢...
 • 38、《登幽州台歌陳子昂·前不見古人,後不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下。...
 • 39、《送上人劉長卿·孤雲將野鶴,豈向人間住。莫買沃洲山,時人已知處。...
 • 40、《送靈澈上人劉長卿·蒼蒼竹林寺,杳杳鐘聲晚。荷笠帶斜陽,青山獨歸遠。...